08 november 2023

Verslag en presentatie informatieavond 2 november 2023

Het college van B&W heeft op 10 oktober 2023 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ROOTZ ter inzage te leggen. Het plan ligt sinds 18 oktober jl. zes weken ter inzage tot 28 november 2023. Tijdens de informatieavond op 2 november jl. zijn de plannen gedeeld en was er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Tot slot gaf de gemeente een toelichting over de vervolgstappen en de procedure.

Verslag en presentatie informatieavond 2 november 2023

Verslag en presentatie ontwerpbestemmingsplan ROOTZ

Donderdag 2 november was er een informatiebijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan van Rootz. Het doel was om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren over de stand van zaken en de bestemmingsplanprocedure. Wil je wel graag meer informatie, maar kon je er helaas niet bij zijn? Geen probleem, hieronder tref je de link aan naar het verslag en de presentatie

Wat gaat er gebeuren?

ROOTZ wordt een levendige en groene buurt, waar wonen, werken en elkaar ontmoeten centraal staan. De bestaande gebouwen van het Belcanto-terrein maken plaats voor woongebouwen met in totaal maximaal 697 koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen. Rondom het entreepaviljoen van het voormalige belastingkantoor komen verschillende voorzieningen, zoals een apotheek, fietsenmaker en een ontmoetingsplek voor de buurt. Een mobiliteitshub (Smart Dock) en een Gastenhuis maken ook deel uit van het plan. De gemeenteraad stemde in oktober 2021 in met het stedenbouwkundig plan voor ROOTZ. Om ROOTZ te kunnen realiseren, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In een bestemmingsplan staat waar gebouwd mag worden, en waar een gebouw of grond voor gebruikt mag worden. Het college van B&W heeft op 10 oktober 2023 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ROOTZ ter inzage te leggen. Het plan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl (gebruik de zoekterm ‘ROOTZ’).

Wat gaat er gebeuren?

Schalkwijk-Midden: stad tussen de bomen

ROOTZ bevindt zich in Schalkwijk-Midden. Dit kantorengebied verandert de komende jaren in een levendige woonwijk. Een woonwerkgebied met veel groen en ongeveer 1.200 huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Met nieuwe voorzieningen, horeca en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Auto’s en asfalt gaan eruit en bomen erin. Zo ontstaat een groen wandelgebied dwars door Schalkwijk dat het Spaarne Gasthuis en winkelcentrum Schalkwijk met elkaar verbindt.

Vervolgcommunicatie en/of vragen?

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je aan en blijf op de hoogte! De vervolgcommunicatie verloopt per e-mail. Heb je in de tussentijd vragen, stel ze gerust via contact@rootzhaarlem.nl.

Neem contact op