Wat is Rootz?

Rootz is een uniek stukje stad. Gebouwen zijn te gast en vormen de achtergrond van het boslandschap. Iedereen kan straks in Rootz wonen, werken, leven en recreëren. En met iedereen bedoelen we ook echt iedereen.

Bewoners van ROOTZ delen de liefde voor het wonen in een stad, de behoefte aan ontmoeting en gezelligheid, maar zoeken tegelijkertijd ook een plek om tot rust te komen. Afspreken met je buren in het ROOTZpaviljoen en ontspannen met jezelf op één van de vele plekken tussen de bomen. ROOTZ is een plek waar in alle behoeftes wordt voorzien en is gegrond in het gedachtegoed van ‘The Good Life’. Hier staat niet de techniek, maar de mens centraal. Een gezond en gelukkig leven moet voor iedereen haalbaar zijn, dit raakt de kern van ROOTZ.


Het betreft het stedenbouwkundig plan voor het twee hectare grootte terrein rondom het voormalig belastingkantoor Belcanto in Haarlem, gelegen tussen het Spaarne Gastenhuis en winkelcentrum Schalkwijk. ROOTZ vormt het noordelijke sluitstuk van de Stad Tussen de Bomen, als onderdeel van een betere toekomst voor Schalkwijk.

Als mede-initiatiefnemer van ‘Tussen de Bomen’ heeft Dura Vermeer de samenwerking gezocht met Amvest voor de ontwikkeling en exploitatie van ROOTZ. Amvest is als gebiedsontwikkelaar en -belegger betrokken bij een groot aantal succesvolle gebiedsontwikkelingen.

Woondiensten

Rondom Café ROOTZ, worden verschillende woondiensten en voorzieningen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld een wasserette, fietsenmaker, pakketservice en een sportschool. Ook wordt er op het centrale plein een bospaviljoen ingericht. Het bospaviljoen is een transparante en lichtvoetige overkapping en is ingericht als een ontmoetingsplek, huiskamer en openluchtkantoor voor de buurt. Het paviljoen gaat een relatie aan met de omgeving en kan ook in haar verschijningsvorm als onderdeel van het bomenlandschap worden gezien. Met de aangrenzende horeca is het ook een heerlijke plek voor de bewoners en bezoekers om in het groen te werken. Daarbij wordt ROOTZ gevuld met een aantal kleinschalige bedrijfsactiviteiten voor bijvoorbeeld startups en ZZP’ers.

Zorg

Naast de centrale ontmoetingsplek is er aan de Europlaan en de Kennedylaan ruimte gereserveerd voor Gastenhuis en ZOED (zorg onder één dak). Heel bewust wordt voor deze invulling gekozen, omdat zij een verbindende schakel vormen met de buurt. De ZOED heeft directe verbinding met het sociaal domein en is daarmee een naadloze aanvulling op het thema Sociaal en Gezond van ROOTZ.

Mobiliteit

Schalkwijk is één van best bereikbare stadsdelen van Haarlem, stedelijke voorzieningen en werkgelegenheid zijn eenvoudig te voet, per fiets of met OV te bereiken. De korte afstand tot het (winkel)centrum van Schalkwijk of de gezondheidsvoorzieningen nodigen uit tot beweging te voet. De routes door het centrale parkgebied zijn aangenaam en veilig. Het stedenbouwkundig plan legt sterk de nadruk op beweging en duurzame (gedeelde) mobiliteit. De goede verbindingen en de aantrekkelijke alternatieven voor het gebruik van de eigen auto maken dat er kan worden volstaan met minder parkeergelegenheid. Het autoparkeren vind grotendeels in verdiept aangelegde garages onder maaiveld en in de bovengrondse parkeervoorziening (mobiliteitshub) langs de Amerikaweg plaats. We introduceren een vernieuwend mobiliteitsconcept
waar (elektrische) auto’s en fietsen beschikbaar worden gesteld voor deelgebruik. ROOTZ wordt een plek voor de buurt waar deelmobiliteit en ontmoeten centraal staat.

Leefbaar en groen

ROOTZ wordt een levendige stadswijk met alom aanwezig groen waardoor stedelijke functies nauw verbonden worden met het te creëren groene landschap. De gebouwen worden ingebed in en maken onderdeel uit van een nieuw aan te leggen stadsbos met een mix tussen openbare, private en collectieve buitenruimte. De (nieuwe) vegetatie bepaalt de stedenbouwkundige en architectonische opzet. Verblijven in en aan het park, wonen tussen de bomen, leven boven de boomkruinen; het verwoordt de karakteristieke eigenschappen van ROOTZ. Die worden zichtbaar in de oriëntatie van woningen, de ligging van buitenruimtes en het gebruik van de (lagere) daken als onderdeel van het landschap. Het landschap biedt rust als contramal van de drukke omgeving waarin (verkeers)geluid dominant is.

WIL JE MEER WETEN OVER WONEN OF WERKEN IN ROOTZ? MELD JE DAN AAN Aanmelden