Rootz Haarlem

In ROOTZ komt wonen, werken en recreëren samen. ROOTZ is een plek waar iedereen zich thuis voelt. Jong of oud, starter of doorstromer, alleenstaand of samenwonend – voor iedereen is een plek. Huidige en toekomstige bewoners wonen hier gelukkig samen. Word je net zo enthousiast als wij?
Scroll

Verslag en presentatie informatieavond bestemmingsplan Rootz

Donderdag 2 november was er een informatiebijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan van Rootz. Het doel was om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren over de stand van zaken en de bestemmingsplanprocedure. Wil je wel graag meer informatie, maar kon je er helaas niet bij zijn? Geen probleem. Het verslag en de presentatie vind je op deze website. 

Ja, wil ik lezen

Wonen in Rootz

ROOTZ bestaat uit circa 640 woningen en kent een variatie aan woningtypes voor uiteenlopende doelgroepen. Er worden zowel koop-als huurwoningen gerealiseerd in verschillende categorieën, waarbij minimaal 30% van de woningen bestemd is voor betaalbare koop. Hieronder lees je de verdeling van het woonprogramma.

Wonen in Rootz

Het woonprogramma

• Ca. 200 betaalbare koopappartementen
• Ca. 300 middenhuur appartementen
• Ca. 100 vrije koopappartementen
• Ca. 40 zorgunits

De planning

Het ontwikkelen van een gebied als Rootz neemt tijd in beslag. Hieronder tref je in grote lijnen de planning aan.

01

Q4 2023

Start bestemmingsplanprocedure

02

2024

Start sloop bestaande panden

03

Q4 2024

Start verkoop betaalbare koopwoningen

04

Start bouw eerste woningen

2024

05

2025

Oplevering eerste woningen