Informatie-avonden

Op 20 december heeft een tweede informatieavond plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is het ontwerpbestemmingsplan toegelicht.

De informatie-avond gemist? Lees dan snel verder.

Belanghebbenden zijn geïnformeerd over de stappen die zijn gezet en genomen moeten worden voordat er gebouwd kan worden.

De ontwikkelaars van het project waren aanwezig voor feedback op het plan. Met name het verkeer buiten het plan dient meer aandacht te krijgen.

Hierover wil het team van Rootz verdere gesprekken voeren met de omliggende wijkraden en de gemeente.

Je kunt de presentatie en het verslag van de avond hier teruglezen.

Heb je nog vragen? Stel ze via contact@rootzhaarlem.nl.

presentatie bestemmingplan Rootz december 2022

Klik hier voor het informatiemoment van 23 maart 2021 over het stedenbouwkundig plan